Маккаби Нетания — Хапоэль Хайфа прогноз 15.02.2020